Zákonné pojištění vozidel

Cílem právní úpravy pojištění vozidel neboli pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla, či povinné ručení je chránit účastníky provozu na pozemních komunikacích před důsledky nehod díky provozu vozidel. Je jasné, že v mnoha případech může vzniklá škoda přesáhnout finanční možnosti viníka a proto se stát rozhodl, že bude poškozené chránit tím, že uzákoní povinné ručení neboli odpovědnost za škodu z provozu motorového vozidla. Tím je povinné ručení, které škodu zaplatí za viníka. Proto se každý vlastník vozidla musí pojistit a pojišťovna má povinnost uhradit celou škodu na majetku postižené nebo poškozené oběti nehody. Tím se mimo jiné brání eskalaci soudních pří a čas nutný k úhradě škod třetí osoby na minimum.

Zákon č. 168/1999 Sb. O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je zákonem, kterým je upraveno povinné ručení. Dalšími zákony, které se problematiky povinného ručení dotýkají je zákon č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku a především vyhlášky č. 205/1999 která upravuje pojištění odpovědnosti, vyhláška č. 243/2001 Sb. O registraci motorových vozidel a zákony č. 361/2000 Sb o silničním provozu a zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích..


Rychlé hledání dalších informací o pojištění vozidel: Povinné ručení

Rychlé hledání informací o bydlení a realitách: Pronájem bytů

Supported pomocí metody pojištění kalkulačka.eu a její technologie

Nabízíme vám možnost uzavřít si další druhy pojištění online a se slevou: pro děti je vhodné Úrazové pojištění, pojištění vozidel obecně rozdělujeme na zákonné tj. Povinné ručení a nepovinné, dobrovolné Havarijní pojištění,pokud jste hlavní živitel rodiny pak si rozmyslete, zda si nesjednat online Životní pojištění. Majetkové pojištění rozdělujeme na Pojištění nemovitosti od toho se liší Pojištění domácnosti, které je zaměřené na vnitří vybavení a jak se říká v pojišťovnictví-není spojené se zemí. K pojištění odpovědnosti mimo silnice patří rovněž Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a pokud chcete ochranu před následky vašich činů v běžném fungování pak je dobré mít Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě (pojistka na blbost), jestliže se chystáte vycestovat, pak na každý pád doporučujeme Cestovní pojištění.