Pojištění vozidel - Otázky a odpovědi

Hrozí pokuty při nesjednání pojištění vozidla?

Při nesjednání zákonného pojištění vozidla hrozí sankce.

Sankce je stanovena mezi 5-40.000 Kč.

Čím se prokazuji při dopravních kontrolách?

Při kontrolách pojištění se prokazujete jen a pouze Zelenou kartou, což je důkaz, že toto pojištění máte sjednáno. Pokud se jí neprokážete, hrozí vám pokuta To ovšem není vše. Dále na neplatiče čeká tzv. sankční pojistné. Tj. pokud vám dokáží dobu po kterou jste provozovali vozidlo v rozporu se zákonem budete platit za každý takový den částku až 300 Kč za jeden každý den.

A pokud nedej bože způsobíte nehodu, pak po Vás jako nepojištěném řidiči, bude Česká asociace pojistitelů vymáhat škodu.

Kdy dostanu Zelenou kartu?

Zelená karta se pojistníkovi vydá na základě uzavření pojistné smlouvy o pojištění vozidla čili povinném ručení. Ta má zákonem dané minimální parametry a odchýlit se v ní lze jen tehdy pokud nedojde k omezení nároků poškozených, které jsou dané zákonem.

Co je ve smlouvě o pojištění vozidla?

Ve smlouvě musí být uvedeno: Kdo je pojistitel (pojišťovna) a kdo pojistník (nejčastěji majitel vozu) a o jaký vůz jde. Jak dlouho bude pojištění trvat, výše pojistného, kdy se platí a jak se platí. Způsob a místo hlášení pojistné události. V případě, že pojistník nezná některé údaje o vozu, které však přesto neznemožňují identifikaci pak jsou stanoveny lhůty do kterých to je třeba udělat. Většinou jde o 15 dní. Ke smlouvě jsou připravené pojistné podmínky. To jsou ty, které jsou drobným písmem a téměř nikdo je nečte. My je doporučujeme si pozorně přečíst!!

V těchto podmínkách bývá totiž stanoveno mnoho důležitých parametrů smlouvy. Např. za jakých podmínek pojišťovna pojišťuje, jak definuje pojistnou událost, kdy nebude plnit,, tzn. platit za pojistníka škody, jakým způsobem je určen rozsah pojistného plnění atd.. Jako pojistník byste měl být s podmínkami seznámen, kromě případu, kdy uzavíráte obchod na dálku. Pojistné podmínky se samozřejmě bez vašeho souhlasu nesmí měnit. Pokud je pojišťovna přesto změní, máte právo odstoupit od smlouvy do 1 měsíce po tom co Vám pojišťovna oznámila změnu obchodních podmínek.

Lze přerušit či zrušit zákonné pojištění vozidla?

Jde to v případě, kdy je vozidlo vyřazené z evidence. Ať už dočasně nebo trvale. V tom případě smlouva o povinném ručení zaniká. Pojistník musí odevzdat registrační značku a osvědčení o registraci a zaplatit poplatek. Na pojišťovnu dá potvrzení o zrušení registrace, vrátí zelenou kartu a je to.

Jaké jsou druhy pojištění vozidel?

Existuje tzv zákonné pojištění vozidel. Tedy povinné ručení a pak nepovinné pojištění vozidel, které řeší škodu na vlastním autem vlastním přičiněním a to je havarijní pojištění.

 

 

 

 


Rychlé hledání dalších informací o pojištění vozidel: Povinné ručení

Rychlé hledání informací o bydlení a realitách: Pronájem bytů

Supported pomocí metody pojištění kalkulačka.eu a její technologie

Nabízíme vám možnost uzavřít si další druhy pojištění online a se slevou: pro děti je vhodné Úrazové pojištění, pojištění vozidel obecně rozdělujeme na zákonné tj. Povinné ručení a nepovinné, dobrovolné Havarijní pojištění,pokud jste hlavní živitel rodiny pak si rozmyslete, zda si nesjednat online Životní pojištění. Majetkové pojištění rozdělujeme na Pojištění nemovitosti od toho se liší Pojištění domácnosti, které je zaměřené na vnitří vybavení a jak se říká v pojišťovnictví-není spojené se zemí. K pojištění odpovědnosti mimo silnice patří rovněž Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a pokud chcete ochranu před následky vašich činů v běžném fungování pak je dobré mít Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě (pojistka na blbost), jestliže se chystáte vycestovat, pak na každý pád doporučujeme Cestovní pojištění.