Pojištění vozidel - sjednání zde

Co říká zákon?

Každý majitel nebo spolumajitel tuzemského vozidla (tj. takového kterému byla přidělena registrační značka, technický průkaz, nebo které jezdí po veřejných cestách) je povinnen uzavřít zákonné pojištění vozidel. Jako dobrovolné je stanoveno havarijní pojištění, které kryje např. škody, které si na autě způsobí řidič sám, nebo neznámý pachatel např. na parkovišti. Řidiči zahraničních vozidel mají tuto povinnost rovněž, zde jsou ale zákonem vymezené podmínky kdy ano a kdy nemusí uzavřít pojištění vozidla. Zejména pokud vlastní platnou zelenou kartu, kterou vydala pojišťovna v cizině a jejíž pojištění odpovědnosti garantuje na území české republiky kancelář pojistitele cizího státu nemusí pojištění uzavřít.

Při nesjednání zákonného pojištění vozidla hrozí sankce.

Sankce je stanovena mezi 5-40.000 Kč.

Při kontrolách pojištění se prokazujete jen a pouze Zelenou kartou, což je důkaz, že toto pojištění máte sjednáno. Pokud se jí neprokážete, hrozí vám pokuta mezi 1.5-3.000 Kč.

To ovšem není vše. Dále na neplatiče čeká tzv. sankční pojistné. Tj. pokud vám dokáží dobu po kterou jste provozovali vozidlo v rozporu se zákonem budete platit za každý takový den částku mezi 20-300 Kč za jeden každý den.

A pokud nedej bože způsobíte nehodu, pak po Vás jako nepojištěném řidiči, bude Česká asociace pojistitelů vymáhat škodu.

Zelená karta se pojistníkovi vydá na základě uzavření pojistné smlouvy o povinném ručení. Ta má zákonem dané minimální parametry a odchýlit se v ní lze jen tehdy pokud nedojde k omezení nároků poškozených, které jsou dané zákonem.

Ve smlouvě musí být uvedeno: Kdo je pojistitel (pojišťovna) a kdo pojistník (nejčastěji majitel vozu) a o jaký vůz jde. Jak dlouho bude pojištění trvat, výše pojistného, kdy se platí a jak se platí. Způsob a místo hlášení pojistné události. V případě, že pojistník nezná některé údaje o vozu, které však přesto neznemožňují identifikaci pak jsou stanoveny lhůty do kterých to je třeba udělat. Většinou jde o 15 dní. Ke smlouvě jsou připravené pojistné podmínky. To jsou ty, které jsou drobným písmem a téměř nikdo je nečte. My je doporučujeme si pozorně přečíst!!

V těchto podmínkách bývá totiž stanoveno mnoho důležitých parametrů smlouvy. Např. za jakých podmínek pojišťovna pojišťuje, jak definuje pojistnou událost, kdy nebude plnit,, tzn. platit za pojistníka škody, jakým způsobem je určen rozsah pojistného plnění atd.. Jako pojistník byste měl být s podmínkami seznámen, kromě případu, kdy uzavíráte obchod na dálku. Pojistné podmínky se samozřejmě bez vašeho souhlasu nesmí měnit. Pokud je pojišťovna přesto změní, máte právo odstoupit od smlouvy do 1 měsíce po tom co Vám pojišťovna oznámila změnu obchodních podmínek.

Lze přerušit či zrušit povinné ručení?

Jde to v případě, kdy je vozidlo vyřazené z evidence. Ať už dočasně nebo trvale. V tom případě smlouva o povinném ručení zaniká. Pojistník musí odevzdat registrační značku a osvědčení o registraci a zaplatit poplatek. Na pojišťovnu dá potvrzení o zrušení registrace, vrátí zelenou kartu a je to.

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:


Právní zakotvení povinného ručení

Cílem právní úpravy je chránit účastníky provozu na pozemních komunikacích před důsledky nehod díky provozu vozidel. Je jasné, že v mnoha případech může vzniklá škoda přesáhnout finanční možnosti viníka a proto se stát rozhodl, že bude poškozené chránit tím, že uzákoní povinné ručení neboli odpovědnost za škodu z provozu motorového vozidla. Tím je povinné ručení, které škodu zaplatí za viníka. Proto se každý vlastník vozidla musí pojistit a pojišťovna má povinnost uhradit celou škodu na majetku postižené nebo poškozené oběti nehody. Tím se mimo jiné brání eskalaci soudních pří a čas nutný k úhradě škod třetí osoby na minimum.

Zákon č. 168/1999 Sb. O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je zákonem, kterým je upraveno povinné ručení. Dalšími zákony, které se problematiky povinného ručení dotýkají je zákon č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku a především vyhlášky č. 205/1999 která upravuje pojištění odpovědnosti, vyhláška č. 243/2001 Sb. O registraci motorových vozidel a zákony č. 361/2000 Sb o silničním provozu a zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích..

Vozidlo bez pojištění (povinného ručení) – pokuty!

Pokud máte vůz zavedený v registru a bez platného povinného ručení, tak od 1.1.2009 se vybírá sankce: denně 50-300 Kč. Jediným průkazným dokladem o povinném ručení je zelená karta. Pokud na vás přijdou, tak vás obešlou s upozorněním, kde dostanete 30 dní na dokázání či vysvětlení, jak je to s povinným ručením u vašeho vozu. Pak následuje upomínka a nevyhovíte-li pak očekávejte exekutora.

 


Rychlé hledání dalších informací o pojištění vozidel: Povinné ručení

Rychlé hledání informací o bydlení a realitách: Pronájem bytů

Supported pomocí metody pojištění kalkulačka.eu a její technologie

Nabízíme vám možnost uzavřít si další druhy pojištění online a se slevou: pro děti je vhodné Úrazové pojištění, pojištění vozidel obecně rozdělujeme na zákonné tj. Povinné ručení a nepovinné, dobrovolné Havarijní pojištění,pokud jste hlavní živitel rodiny pak si rozmyslete, zda si nesjednat online Životní pojištění. Majetkové pojištění rozdělujeme na Pojištění nemovitosti od toho se liší Pojištění domácnosti, které je zaměřené na vnitří vybavení a jak se říká v pojišťovnictví-není spojené se zemí. K pojištění odpovědnosti mimo silnice patří rovněž Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a pokud chcete ochranu před následky vašich činů v běžném fungování pak je dobré mít Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě (pojistka na blbost), jestliže se chystáte vycestovat, pak na každý pád doporučujeme Cestovní pojištění.